Sezen Aksu - Helal Ettim Hakk1m1 lyrics
THIS WEBSITE IS FOR SALE. USE CONTACT PAGE IF INTERESTED
Search for Lyrics
Friends

Sezen Aksu - Helal Ettim Hakk1m1 lyrics

Gözü kör, dili ta_ duvar
Konu_maz istasyonlar
Trenler ç1l1k ç1l1k
Ayr1l1k katar katar
Bir bahar ak_am1yd1
Beni burda koydun yar
Söz verip de almad1n
Sar1 ayva k1z1l nar
Yemin ettim bin kere
Kutsal kitap üstüne
Ben ölemedim bir türlü
Vurgun vurgun üstüne
Tutamad1m ahd1n1
Düün bayram ettiler
Baban yazd1 baht1m1
Bizi kurban seçtiler
Ben ba_ka yast1ktay1m
Sen ele ku_ak çözdün
Ne ben mahremim ne sen
Kavlimizi sen bozdun
Bahtiyar ol gözüm yok
Rabbim verir sabr1n1
Bu hesap böyle bitsin
Helâl ettim hakk1m1
Submit Corrections    Send to friends
loading email sending fom
Loading...

-------------------------------------------

Sezen Aksu - Helal Ettim Hakk1m1 lyrics is property of its respective owners.