O.n.a. - Niekochana lyrics
THIS WEBSITE IS FOR SALE. USE CONTACT PAGE IF INTERESTED
Search for Lyrics
Friends

O.n.a. - Niekochana lyrics

P³aczê do pustych œcian, co za wstyd...
By³am z kimœ jakiœ czas, niewa¿ne ju¿...

Czuje, ze wokó³ mnie nie kocha nikt.
Czujê, ¿e zawsze ju¿ bêdzie tak..

Tulê siê do Twych r¹k, nie czujê nic.
Bojê siê poczuæ coœ, to boli, wiem...

JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS...

Nie mogê kochaæ, bo s³aba jestem wtedy.
Nie myœlê o sobie i zatracam siê.
Oddajœ wszystko, a nie mam nic.
Znowu nie kocha³ mnie ten obcy ktoœ.

JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS...
MO¯E PUKASZ DO MYCH DRZWI...
POWIEDZ, CZEMU NIE S£YSZÊ NIC??

JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS!!!
Most visited O.N.A. lyrics :
Submit Corrections    Send to friends
loading email sending fom
Loading...

-------------------------------------------

O.N.A. - Niekochana lyrics is property of its respective owners.