Sezen Aksu - Gidiyorum lyrics
THIS WEBSITE IS FOR SALE. USE CONTACT PAGE IF INTERESTED
Search for Lyrics
Friends

Sezen Aksu - Gidiyorum lyrics

Zaman sadece birazcýk zaman
Geçici bu öfke, bu hýrs, bu intikam
Acýlarýmýz tarih kadar eski
Nefes alýp vermek misali olaðan

Zaman sadece birazcýk zaman
Son bulduðu yerde sevgiler bir tek an
Böyle benzer izler etrafýnda
Alýþkanlýklarýmýz bile sýradan

Gidiyorum bütün aþklar yüreðimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular býraktým bir de yeni baþlangýçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum

Zaman sadece birazcýk zaman
Kýzgýnlýðým yalnýzlýktan korktuðumdan
Bilirsin karanlýktan da ürkerim çocuklar gibi
Iþýklarý hep yakarým bu korkudan

Gidiyorum bütün aþklar yüreðimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular býraktým bir de yeni baþlangýçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
Submit Corrections    Send to friends
loading email sending fom
Loading...

-------------------------------------------

Sezen Aksu - Gidiyorum lyrics is property of its respective owners.